Prelegenci

Jakub Czyżkowski

/ Prelegenci
Jakub Czyżkowski
Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Sente

Obecnie Wiceprezes Zarządu spółki, w której przez 10 lat sprawował funkcję Prezesa. Współtwórca aplikacji ułatwiającej zarządzanie logistyką i efektywne zarządzaniem wiedzą o kliencie oraz warstwy systemowej systemu Sente, w zakresie obsługi dostępu do bazy danych. Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.